Často se ptáte na...

Proč si mezi matematickými soutěži vybrat zrovna Pangeu?

Jelikož matematická soutěž Pangea přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejichž řešení je vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních výkonů, je jejím cílem právě pozitivní motivace. Podporujeme žáky základních škol (a studenty nižších stupňů víceletých gymnázií), kteří se prostřednictvím soutěže seznamují i s nestandardními úlohami, a nabízíme jim nové zkušenosti v oblasti matematiky. Tito žáci mají také možnost se setkat s žáky ostatních škol, kteří mají společné zájmy. Dochází tak nejen k sebepoznání a sebezdokonalení v oblasti matematiky, ale také k navázání komunikace s jinými školami a jejich žáky. V neposlední řadě Pangea vybírá pro každý rok dvě až tři styčná témata, která určují směr v úlohách pro školní a finálové kolo. Právě praktická funkce úloh by měla být hlavním motivátorem k účasti v soutěži.

Jaký je poplatek za účast v soutěži?

Zápisné a účast v soutěži jsou pro online účastníky zcela zdarma. Soutěžící účastnící se soutěže plně tištěným způsobem jsou povinni zaplatit drobný účastnický poplatek, který slouží k zaplacení všech nákladů spojených s tiskem a distribucí do škol.

Jako učitel mám mnoho různých povinností a účast v soutěži mi další jistě přidělá, je tomu tak?

Soutěž je organizována tak, aby učitele jednotlivých škol nezatěžovala. Učitel snadno přihlásí své žáky prostřednictvím webové stránky www.pangeasoutez.cz. Veškeré podklady pro školní kolo v tištěné verzi jsou předem zaslány (soutěžní otázky, listy na odpovědi a registrační čísla žáků). Učitel v den soutěže jen dohlíží na korektní průběh tohoto kola (doba trvání je stanovena na 45 minut). A po jeho ukončení zašle soubor listů s odpověďmi žáků na stanovenou adresu. Pro online testování jsou všechny materiály dodávány elektronicky či jsou přístupné přímo na našem webu.

Je mou povinností vložit výsledky soutěžících do systému? Kdo zařizuje vyhodnocování?

Ne, toto není Vaší povinností. O vkládání a systematizaci výsledků soutěže se stará tým specialistů.

Jak je zacházeno s daty škol, učitelů a žáků?

Tyto informace jsou použité pouze pro vyhodnocení výsledků a kontakt s účastníky. Veškerá data podléhají regulím GDPR.

Kolik kol má tato soutěž? Jací žáci postupují?

Pangea probíhá ve dvou etapách – školní kolo a finálové kolo. Do finálového kola postupuje 50 – 60 nejúspěšnějších žáků z každé kategorie. Jestliže se umístí více žáků na jedné pozici, postupují všichni tito žáci.

Bude se také finálové kolo konat na jednotlivých základních školách? Kdo je zodpovědný za jeho organizaci?

Na jednotlivých základních školách se koná pouze kolo první – školní. Finálové kolo organizuje Pangea v Praze a jeho přesné místo bude včas oznámeno.

Kolik otázek žáci řeší v jednotlivých kolech soutěže? Kolik mají na své řešení času?

Ve školním kole soutěže řeší 15 matematických úloh, na které mají 45 minut čistého času. V kole finálovém řeší 25 úloh, na které mají 60 minut čistého času.

Jaké ceny mohou žáci vyhrát?

Všichni účastníci prvního kola obdrží certifikát prokazující účast v soutěži. Ti, z každé kategorie, kteří se ve finálovém kole umístí na předních třech příčkách, získají hodnotné ceny. Podívejte se, prosím, do sekce Soutěž – Ceny.

Kdo soutěž financuje?

Veškerá finanční podpora je zajišťována partnery soutěže. Hlavním partnerem je Meridian International School s.r.o. Dále se na sponzorování podílí místní podniky a firmy. Pangea není společnost finančně podporovaná státem!

Mohu i já jako učitel pomoci s organizací soutěže?

Ano, pro co nejlepší organizaci je potřeba i několik dobrovolníků. Budeme rádi za zpětnou vazbu z Vaší strany a případné nápady pro podporu této matematické soutěže. V případě jakýchkoli připomínek, poznámek či dotazů nás neváhejte kontaktovat na pangea.cz@gmail.com.

Jak bude probíhat soutěž v online verzi?

Od roku 2018 nabízíme jako většina evropských států, které soutěž Pangea organizují, online testování. Toto online testování je zdarma a bude probíhat velmi podobně jako "offline" neboli papírová verze. Žáci se v průběhu stanovených dvou týdnů pod dozorem přihlásí přes naši webovou stránku na testovací rozhraní, kde se přihlásí pod unikátním přiděleným kódem a heslem, které se automaticky vytvoří při registraci žáka pedagogem. K těmto kódům a heslům bude mít pedagog neustálý přístup skrze registrační systém, aby je mohl vytisknout a před testem rozdat. po přihlášení se žákům zobrazí otázky s možnými odpověďmi. Pouhým zakliknutím se zaznamená odpověď žáka, která lze v časovém limitu libovolně měnit. Nejpozději do 45 minut musí žák test uložit. Neučiní-li tak bude test uzavřen automaticky a uloženy jeho naposledy označené odpovědi. Detailní pokyny pro přihlášení budou k dispozici všem učitelům ještě před zahájením školního kola. V online verzi se tak nemusí čekat na žádný balíček, nemusí se odesílat odpovědní lístky aj. Nejenže se celý proces zjednoduší, ale také se budeme chovat více ekologicky, jelikož tisk barevných brožur byl vždy velmi náročný nejen na papír, distribuci...