Co je to Pangea?

Matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání.

Již 11. rokem vytváříme tematické úlohy nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro ročník 2023 / 2024 jsme zvolili témata Kinematografie a Sport. Soutěž probíhá ve dvou kolech - školní a finálové kolo. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny. Soutěže se mohou žáci zapojit dvěma způsoby. Nabízíme možnost soutěžit “offline” a zapisovat odpovědi do tištěných odpovědních lístků, ale také možnost zvolit si online verzi školního kola, kdy žáci zaznamenávají odpovědi online na školních počítačích. Soutěže se mohou účastnit také žáci na vybraných odděleních v českých nemocnicích a české školy v zahraničí. Více informací k soutěži naleznete v Pravidlech soutěže Pangea. Neváhejte a soutěžte s Pangeou i vy!

Řekli o nás

„Do soutěže jsem žáky své třídy přihlásila již podruhé. Do loňského finálového kola postoupila Evženka, která je italské národnosti, do české školy nastoupila v září 2014 a neznala ještě významy všech českých slov. Přesto se s úlohami i finálového kola se ctí poprala a letos do Prahy postoupila znovu. Tento její úspěch inspiroval ostatní žáky mé třídy. Výsledkem je, že sedm z nich letos postoupilo do finále, na které se moc těší. Za velký úspěch považuji i účast Karolky, která je americké národnosti a do české školy nastoupila v září letošního školního roku. Stejně jako Evženka nerozumí všem významům českých slov, přesto má mou důvěru stejně jako ostatní žáci.

Velice oceňuji přínos této soutěže, která je nenáročná pro učitele, ale dokáže děti motivovat zabývat se matematikou, brát jí jako výzvu, jako hru.

Děkuji organizátorům této soutěže, vážím si jejich práce a přeji mnoho úspěchů do dalších soutěží.”

Mgr. Alena Machartová
učitelka I. stupně ZŠ, ZŠ a MŠ Kubatova České Budějovice

„Pangeu jsem letos absolvovala s dětmi poprvé a určitě budu pokračovat,nadchla mě perfektní organizace školního i celostátního kola a přehlednost zadání.”

Mgr. Květoslava Adamčíková
učitelka I. stupně ZŠ, ZŠ a MŠ Prostějov

„Líbí se mi, že úlohy v matematické soutěži Pangea nejsou určeny jen pro ty nejlepší, ale dávají možnost zažít pocit úspěchu i průměrným žákům. Přál bych si, aby tato soutěž přispěla k tomu, že stále více žáků bude považovat matematiku za zábavu a nebude se jí bát.”

doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.
vedoucí Katedry numerické matematiky, Matematicko‑fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

„O této soutěži jsem se dozvěděl celkem náhodou od jednoho kolegy. Organizace soutěže mne zaujala a proto jsem se rozhodl své žáky přihlásit. Považuji totiž za důležité, aby si žáci vyzkoušeli řešit různé typy úloh a měli možnost srovnání se svými vrstevníky z jiných škol. Navíc samotná organizace školního kola byla velmi jednoduchá, časově nenáročná. Za toto bych chtěl organizátorům soutěže poděkovat, protože příprava školního kola mi zabrala jen minimum času. Účast v celostátním kole pak už byla jen pomyslnou třešničkou na dortu. Organizátorům soutěže přeji i do dalších let spoustu elánu! Těšíme se (snad mohu mluvit i za své žáky:) na další ročník!”

Mgr. Lukáš Malý
Biskupské gymnázium B. Balbína, Hradec Králové

„Na soutěži Pangea se mi líbí, že není zaměřena pouze na nejlepší studenty a dává i těm méně nadaným pocit, že mohou být v matematice úspěšní. Líbí se mi nadšení a zaujetí týmu, který soutěž připravuje a je mi ctí, že mohu být součástí tohoto kolektivu.”

RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Katedra didaktiky matematiky, Matematicko‑fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

„Milá Pangeo,
jako dítě jsem vyhrávala matematické soutěže a už od 10 let se zajímám o zábavné matematické úlohy. Mám ráda všechny matematické soutěže, v nichž děti projevují svoje logické myšlení. Líbí se mi matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan, Logická olympiáda i Pangea. Každá z nich přináší dítěti příležitost zkusit si jiné úkoly, než jen ty z učebnice, a procvičit si svoje mozkové závity.
Pro učitele je navíc Pangea atraktivní tím, že nemusí testy sám opravovat. V dnešní hektické době to je velikou výhodou. Ve prospěch Pangey hovoří také jednoduchost ve formulaci úloh, výběr z uzavřeného počtu odpovědí a stupňování úloh dle obtížnosti.
Letošním finálovým kolem jsem byla naprosto nadšena. Myslím, že žáci si museli připadat jako velicí vědci nebo studenti na univerzitě, odpovídala tomu úroveň i nálada celé akce. Zároveň mě potěšilo milé a skromné vystupování čestného hosta, paní Hany Maciuchové, která s úctou a pokorou ocenila všechny přemýšlivé žáčky.
Mám velikou radost, že se v obrovské konkurenci uplatnili dva z našich studentů, Robert Jaworski a Michal Surjomartono, kteří v kategorii 6. ročníků získali 2. místo.
Moje poděkování za organizaci celé soutěže patří především Meridian International School.
Vážená Pangeo, již se těšíme na Tvůj příští ročník, jsme rádi, že se chceš rozšiřovat o další kategorii. Budeme Tě propagovat. Přejeme Ti do budoucna, ať se v rámci České republiky navyšuje počet dětí, které objevily Tvoje kouzlo.”

RNDr. Dana Blahunková
radní MČ Praha 8, učitelka M – F Gymnázia Ústavní, Praha 8 – Bohnice

„Matematikou se žáci straší od nepaměti zcela zbytečně. Matematické soutěže nám pedagogům pomáhají odstranit u žáků strach a obavy z ní. Stoupající účast v matematické soutěži Pangea ukazuje, že se žáci matematiky nebojí, že řešit úlohy může být zábava. Žáci zažijí radost z vyřešení úloh, poměří si své znalosti a jsou ještě odměněni atraktivními cenami. Přeji Pangee další úspěšné ročníky a vzrůstající popularitu.”

Mgr. Jana Scheinostová
učitelka M, Z, IT, IT koordinátorka, ZŠ nám. Curieových, Praha

„Děkujeme za uspořádání velmi hezké matematické soutěže, které jsme se rádi zúčastnili.”

žáci 5. třídy
ZŠ Praha 10, Kutnohorská 36

„Děkuji za výbornou myšlenku podpory výuky matematiky, za její propagaci a za možnost zúčastnit se soutěže Pangea.”

Mgr. Jana Hindlsová
učitelka matematiky a ředitelka ZŠ Praha 10, Kutnohorská 36

„Matematická soutěž Pangea, letos řešená žáky z Prahy, ukázala další z možností, jak si ověřit schopnosti. Výhodou je, že se žák setká i s odlišnými úlohami od těch, které má v učebnici, avšak které odpovídají RVP. To umožňuje, aby řešitel měl odezvu na své snažení i od někoho jiného, než je jeho pravidelný učitel matematiky. Tato soutěž plní kromě roviny motivační i další roli a tou je vliv na sebehodnocení dítěte. Učitel může s žáky ve třídě udělat analýzu řešení jednotlivých úloh, porovnat je a zamyslet se nad možnými příčinami chybných odpovědí.”

PhDr. Michaela Kaslová
KMDM, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

„Matematické soutěži Pangea bych ráda popřála zdar a co nejvíc chytrých soutěžících a také trpělivých, vůdčích kantorů na školách! Obdivuji zaujaté, talentované děti a jsem na ně pyšná. Soutěž Pangea jim umožňuje plně se projevit a podporuje jejich motivaci.”

Hana Maciuchová
herečka