Jak to všechno začalo...

Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice. Od roku 2016 se zapojuje také česká třída v evropské škole v Bruselu a žáci z dětských oddělení vybraných nemocnic. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. Pro každý rok vybíráme jiná témata, tudíž soutěže se může každý žák účastnit opakovaně, aniž by řešil stejné či podobné úlohy. V posledních tématech se objevily témata - architektura, medicína, sport, doprava, stravování... Veškeré matematické úlohy z minulých let jsou k dispozici ke stažení zde, aby je mohli učitelé použít i v běžných hodinách matematiky.

Pro učitele máme kromě možnosti stažení matematických úloh i jinou výhodu. Žádné z odpovědí učitelé neopravují, jako je tomu například u jiných matematických soutěží. Jejich jediným úkolem při zapojení školy do soutěže Pangea je potřebovat věnovat čas pro registraci, poté v rámci školního kola 45 minut na počítání úloh a potom nám poslat, v případě „offline” verze, tištěné odpovědní lístky zpět. Žákům přinášíme spousta zajímavých příkladů k počítání a učitelům méně práce.

V každé soutěži se objevují ceny, které mohou účastníci vyhrát. Jinak tomu není ani v Matematické soutěži Pangea! Už teď můžeme prozradit, že vítězové finálového kola budou obdarování speciálními a hodnotnými dárky, jakými mohou být například tablety, vědecké kalkulačky nebo šeky na nákup knih a elektroniky a další ceny. Pro všechny účastníky finálového kola máme také připraveno veliké překvapení! Kromě soutěžení se žáci i jejich doprovod mohou těšit na honosné vyhlášení výsledků za přítomnosti vážených a známých osobností nejen ze světa matematiky.

Máte se na co těšit! :)